Beeldschermbril met een leesgedeelte

Oogklachten en beeldschermwerk

Met het stijgen van de leeftijd vermindert het functioneren van de ooglens zodat het steeds moeilijker wordt om op korte afstand details scherp te zien. Na verloop van tijd komt er een moment waarop een leesbril noodzakelijk is.

Dit ontstaat zo rond het 40ste levensjaar. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril treden vaak oogklachten op bij het beeldschermwerk.

 

Deze klachten betreffen meestal één of meer van de volgende verschijnselen:

  • moe gevoel in of achter de ogen
  • een neiging tot wazig zien, dubbelzien, niet goed scherp zien
  • prikkend of brandend gevoel in de ogen
  • tranende ogen.

Een leesbril of bril met een leesdeel is namelijk bedoeld om op een afstand van 30 tot 45 cm goed te kunnen lezen en een beeldscherm staat meestal op een afstand van 60 cm of verder. Het leesdeel van de multifocaal of bifocaal bril zit bovendien vaak onder in de bril waardoor bij beeldschermwerk een verkeerde houding wordt aangenomen, namelijk  met het hoofd in de nek. Ook is het te veel gevraagd voor de ogen als er afwisselend een tekst op het bureaublad of op de documenthouder wordt gelezen en ook tekst op het beeldscherm.

Mensen met een gecombineerde bril voor veraf en dichtbij kunnen hiermee ook niet uit de voeten.

 

Waarom een beeldschermbril?

Door tijdig een beeldschermbril te gaan dragen worden oogklachten en een verkeerde werkhouding voorkomen.

Bij een beeldschermbril zijn de glazen zodanig geslepen dat op normale leesafstand, teksten goed gelezen kunnen worden én tekst en figuren op het beeldscherm goed gelezen kunnen worden.

 

 

Wetgeving met betrekking tot beeldschermbrillen

Op basis van Arbobesluit, afdeling 2, Beeldschermwerk, hebben werkgevers een aantal verplichtingen met betrekking tot beeldschermwerkzaamheden. De werkgever dient een beeldschermbril te verstrekken, als is aangetoond dat de privébril niet geschikt is voor het werken met een beeldscherm. Van beeldschermwerk is sprake als voor het uitvoeren van de taken regelmatig meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm werkt.