Steeds meer kinderen hebben een bril met een min sterkte nodig

Het aantal kinderen met myopie groeit sneller de afgelopen jaren. Sinds de jaren 50 was er al een toename zichtbaar, maar sinds de jaren 90 groeit het aantal kinderen dat bijziend is nog sneller. Enerzijds komt dit door meer beeldschermgebruik onder kinderen waardoor ze vaker langdurig dichtbij kijken, anderzijds doordat kinderen minder buitenspelen. Door buitenlicht wordt dopamine in de ooglens aangemaakt wat het in de lengte groeien van de oogbol tegengaat.

Meer schermtijd, meer min sterkte
Door veel dichtbij te kijken, groeit de oogbol langwerpig in plaats van mooi rond. Het brandpunt valt hierdoor voor het netvlies in plaats van er op. Het is dus belangrijk om de ogen een pauze te geven door na een periode dichtbij kijken, weer even naar een punt in de verte te kijken (waardoor de oogspieren ontspannen). 

Hoe erg is dat?
Een geringe min sterkte bij een kind is niet problematisch, maar als de oogbol langer wordt dan 26 millimeter (normaal: 23 mm) kan dit op latere leeftijd problemen geven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een hoge min sterkte (-6 en hoger) in de kindertijd, een grotere kans geeft op het ontwikkelen van ernstige slechtziendheid op latere leeftijd. Meestal wordt dit veroorzaakt door myopische maculadegeneratie, maar ook de kans op netvliesloslating en glaucoom is verhoogd bij een sterke bijziendheid. Tijd voor actie dus!

Help de verdere ontwikkeling van myopie tegen te gaan bij je kinderen
Het Oogfonds informeert kinderen en hun ouders via de website myopie-educatie.nl. Op deze website worden tips gegeven, onder andere over het toepassen van de 20-20-2 leefregel:

  • Na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld op je telefoon of tablet) kijk je 20 seconden ver weg. Zo zorg je ervoor dat je oogspieren zich weer ontspannen nadat ze een tijd gespannen zijn geweest om dichtbij te kijken.
     
  • Élke dag minstens 2 uur buiten zijn, inclusief pauzes en bijvoorbeeld wandelen of fietsen van en naar school.