Leesbril

Vanaf het veertigste  levensjaar vermindert het functioneren van de ooglens. Het oog zal langzaam accommodatie vermogen  verliezen doordat  de ooglens minder  flexibel wordt en hierdoor  niet bol genoeg meer kan worden om voorwerpen  die zich  dichtbij  bevinden  scherp  te zien. Lezen, schrijven, handwerken  en andere  activiteiten  op leesafstand ( 33 tot 45 cm) worden lastiger. Het aanpassing vermogen van het oog vermindert nu eenmaal bij het ouder worden. 

Dat  is  een  normale  verschijnsel  met een  natuurlijke  oorzaak en  heet  presbyopie (ouderdomsverziendheid).

Na verloop van tijd  komt er een moment  waarop een leesbril  noodzakelijk is. Een  leesbril  vangt  het tekort aan accommodatie op,waardoor dichtbij weer scherp gezien kan worden.

 

Een enkelvoudige leesbril wordt afhankelijk van de gewenste leesafstand afgestemd op 33 tot 45 cm. Het is dus niet geschikt op het beeldscherm. Een beeldscherm staat meestal op een afstaand van 60 cm of meer.